Wyszukaj historię

Zainspiruj się historiami
absolwentów SGH!

Włodzimierz

Tomaszewski

American dream

Doylestown, PA

USA
Handel zagraniczny

Jolanta

O'Hara

Najlepsze jeszcze przed nami!

Royal Wootton Bassett

Wielka Brytania
Wydział Ekonomiczno-Społeczny

Radek

Pieńkowski

Świat bez granic

Manchester

Wielka Brytania
Handel zagraniczny

Joanna

Siekiera

Jeśli możesz coś sobie wyobrazić, to równie dobrze możesz to osiągnąć!

Bergen

Norwegia
Nauki o polityce publicznej

Katarzyna

Kubiak

Jak dostać pracę za granicą?

Londyn

Wielka Brytania
Finanse i rachunkowość

Aleksander

Ciszek

Free your mind

Berlin

Niemcy
Finanse i rachunkowość

Historie