Historie

Data aktualizacji:
04-03-2020- 15:35

Aneta

Sobotka

Perfect match!

Rok ukończenia studiów
2012
Miasto
Bruksela
Państwo
Belgia
Tytuł/ stopień naukowy
magister
Kierunek studiów
Zarządzanie

Studia w SGH rozpoczęłam w 2010 roku, wybierając je jako drugi kierunek po gospodarce przestrzennej na Uniwersytecie Warszawskim. Obawiałam się, że absolwentce gospodarki przestrzennej może nie być łatwo odnaleźć się na rynku pracy, stąd decyzja o podjęciu kolejnych studiów magisterskich - aby wzmocnić swoją pozycję. Moje obawy okazały się jednak niepotrzebne, jeszcze przed uzyskaniem dyplomu magistra na pierwszych studiach i podczas pierwszego semestru na SGH, dostałam pracę na Uniwersytecie Warszawskim w projekcie realizowanym we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji: Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym. Spełniło się moje marzenie, gdyż praca związana była zarówno z jednym, jak i z drugim kierunkiem studiów, była zgodna z moimi zainteresowaniami naukowymi, tj. polityką edukacyjną, a cytowani przeze mnie w pracy magisterskiej autorzy stali się moimi kolegami z pracy! Krótko mówiąc – perfect match! Projekt trwał dwa i pół roku, bardzo dużo się podczas niego nauczyłam, ale byłam też zadowolona, że wykorzystuje wiedzę zdobytą na obu kierunkach studiów. W tym samym czasie skończyłam studia magisterskie na SGH i obroniłam pracę magisterską dot. pokolenia Y na rynku pracy.

Moje zainteresowanie polityką edukacyjną rozwijało się i w 2012 roku podjęłam pracę w Instytucie Badań Edukacyjnych, gdzie zajmowałam się m.in. badaniami zarządzania siecią szkół przez samorządy, czy mobilnością społeczną i edukacyjną młodych ludzi. W pewnym momencie zdałam sobie sprawę z tego, że chociaż bardzo lubię pracę badawczą i chciałabym ją dalej wykonywać, to jednak potrzebuję poszerzać nie tylko swoje umiejętności (np. ze statystyki), ale także powinnam uzyskać tytuł naukowy doktora. W 2013 roku rozpoczęłam studia doktoranckie na Uniwersytecie Warszawskim, w Instytucie Studiów Społecznych im. Profesora Roberta B. Zajonca. Niedługo później zostałam stypendystką Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, dzięki czemu odbyłam staż w Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”. Kolejne stypendium umożliwiło mi wyjazd na kilkutygodniowy kurs statystyczny na Univeristy of Michigan w Ann Arbor. Po powrocie do Polski poczułam chęć zmienienia czegoś w swoim życiu i zrealizowania swojego dawnego marzenia, czyli wyprowadzki zagranicę. Miałam już doświadczenie: wyjazd na studia do Berlina w ramach programu Erasmus i wyjazd na praktyki do Flensburga, byłam więc pewna, że łatwo się odnajdę w innym kraju i nie będę miała problemów adaptacyjnych. Mój wybór padł na Belgię i Komisję Europejską. Zdałam egzamin, złożyłam CV, przeszłam rozmowy i pół roku później zaczęłam pracę w Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego. Szczęście znów mi sprzyjało, ponieważ zostałam zatrudniona jako Programme Manager w zespole zajmującym się monitorowaniem wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce. Do moich obowiązków horyzontalnych należy nadzór nad projektami edukacyjnymi, czyli znowu perfect match, jeśli chodzi o kierunki studiów i doświadczenie zawodowe!

W Brukseli jestem od 2017 roku, lubię pracować w międzynarodowym środowisku, w centrum Europy, gdzie zapada tyle ważnych decyzji, gdzie tyle się dzieje! Praca zagranicą, ale jednocześnie związana z Polską, mająca na celu przyczynienie się do rozwiązania różnych problemów systemowych, daje mi dużą satysfakcję. Póki co w Brukseli jest mój dom, ale jeśli zdarzy się kolejny perfect match, to kto wie, gdzie wyląduję ;-)

 

Największy sukces

Praca zagranicą zgodna z uzyskanym wykształceniem kierunkiem! W trakcie studiów nie wierzyłam, że to się może udać, ale dzięki ciężkiej pracy możliwa jest realizacja wielu marzeń i planów.

Rada dla studentów

Nigdy się nie poddawaj: szukaj sposobów na osiągnięcie tego, czego pragniesz, a nie powodów, dla których mogłoby to być niemożliwe.