Historie

Wyszukaj historię

Zainspiruj się historiami
absolwentów SGH!

Marta

Duda-Nyczak

Z SGH do ONZ-etu

Santiago

Chile
Ekonomia

Anna

Lipińska

Polka w Rezerwie Federalnej

Waszyngton

USA
Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne