Historie

Data aktualizacji:
26-07-2022- 15:39

Anna

Lipińska

Polka w Rezerwie Federalnej

Rok ukończenia studiów
2001
Miasto
Waszyngton
Państwo
USA
Tytuł/ stopień naukowy
magister
Kierunek studiów
Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne

Od dzieciństwa pasjonowałam się matematyką. Interesowała mnie też historia i nauki społeczne, chciałam więc znaleźć kierunek ścisły, który pokazywałby różne zastosowania matematyki, a jednocześnie łączył pozostałe dziedziny moich zainteresowań.

W czasie studiów odbywałam staż w Zakładzie Analizy Wspomagania Decyzji. Dzięki tamtejszym pracownikom, w szczególności dzięki wsparciu ze strony prof. Honoraty Sosnowskiej i prof. Tomasza Szapiry, postanowiłam kontynuować naukę na studiach doktoranckich na Universitat Autònoma de Barcelona.

Moja rozprawa doktorska dotyczyła polityki monetarnej i fiskalnej w krajach akcesyjnych do strefy euro. Można ją znaleźć w serwisie: www.tdx.cat 

Świeżo upieczeni doktorzy, aby otrzymać pracę, muszą przekonać do siebie (do swoich badań) inne uczelnie lub instytucje. Dlatego większość z nich już na ostatnim roku studiów doktoranckich uczestniczy w tzw. rynku pracy (jest to rynek międzynarodowy). Ja przyjęłam najlepszą dla mnie wówczas ofertę – posadę ekonomisty w Banku Anglii. Po 4 latach przyszedł jednak czas na kolejne zmiany i w wyniku nowych poszukiwań na rynku pracy otrzymałam pracę w Rezerwie Federalnej w Waszyngtonie (razem z mężem, który również jest ekonomistą).

W mojej pracy cenię przede wszystkim nacisk na rozwój oraz możliwość prowadzenia badań naukowych, które mogą być przydatne w kształtowaniu polityki pieniężnej.

Większość wolnego czasu poświęcam dwójce dzieci. Poza tym moją pasją jest bieganie, biorę udział w biegach dla amatorów - np. Cherry Blossom 10 miler, który jest organizowany raz do roku w Waszyngtonie.

Moja strona oficjalna

Moja strona badawcza

Największy sukces

Doktorat, wydane publikacje oraz praca w bankach centralnych.

Rada dla studentów

Studia doktoranckie za granicą pozwolą Wam zdobyć wiedzę, zbudować sieć kontaktów i otworzyć drzwi do kariery na renomowanych uniwersytetach, w bankach centralnych lub organizacjach międzynarodowych.