Edytuj Historie de Vries-Szczygieł

Basic information

Your story

DSC_8640_klein.png1.93 MB
This crop definition affects more usages of this image

Regulations & consent

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie w celu wzięcia udziału w inicjatywie „Share your success story” i publikacji informacji o mnie (imienia, nazwiska, kierunku studiów, linku do profilu LinkedIn, miejsca zamieszkania, biogramu, zdjęcia, historii sukcesu) na stronie internetowej poświęconej historiom sukcesu absolwentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji związanych ze statutową działalnością uczelni (oferta edukacyjna, informacje o konferencjach, szkoleniach, wydarzeniach, biuletyny, udział w badaniach, kontakty absolwenckie).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie moich danych osobowych w celu przesyłania, wyłącznie poprzez jednostki SGH, informacji i ofert pochodzących od partnerów i instytucji współpracujących (konferencje, wydarzenia, biuletyny, udział w badaniach)