Marcin

Kowalczyk

Największa polska inwestycja w Federacji Rosyjskiej

Rok ukończenia studiów
2001
Miasto
Moskwa, Nowosybirsk, Petersburg, Rostow
Państwo
Federacja Rosyjska
Tytuł/ stopień naukowy
magister
Kierunek studiów
Międzynarodowe stosunki gospodarcze i polityczne

Moja kariera zawodowa po ukończeniu studiów w SGH związana jest praktycznie od samego początku z pracą w TZMO SA (Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych SA). Zatrudniłem się w tej polskiej firmie z zamiarem wyjazdu do Rosji, by tam zdobywać doświadczenie, które uzupełniłoby wiedzę teoretyczną nabytą podczas studiów. Planowałem, że pobyt na Wschodzie nie będzie dłuższy niż półtora roku.

Rzeczywistość zweryfikowała jednak plany już na samym początku, gdyż powierzono mi zadanie wybudowania fabryki, co było fascynujące, ale w oczywisty sposób wykraczało poza założony horyzont czasowy. Od tamtego czasu mieszkam w Federacji Rosyjskiej, zarządzając największą inwestycją polskiego kapitału w tym kraju. Odpowiadam za część produkcyjną naszego biznesu (ponad 1200 pracowników, fabryka o powierzchni ponad 10 ha) oraz logistykę magazynową. Prowadziłem procesy inwestycyjne w Moskwie (siedziba spółki handlowej TZMO SA), w Nowosybirsku (centrum logistyczne), Petersburgu i Rostowie nad Donem.

Rozwój fabryki nie ma końca. Obecnie kończy się budowa hali produkcyjnej nr 9, a także planowane jest nabycie dodatkowej działki o pow. ok 9 ha.

Zdaję sobie sprawę, że mój staż u obecnego pracodawcy zdecydowanie przekracza przeciętne wyniki. W moim przypadku kluczowa okazała się możliwość kreowania naszego biznesu w Rosji, realny wpływ na podejmowane decyzje i kolejne, coraz ciekawsze wyzwania. Sam kraj jest specyficzny, z licznymi pozytywnymi cechami, ale też i ograniczeniami. Nie jest dla mnie argumentem przesądzającym o domicylu. Oczywiście, gdybym Rosji nie polubił, nie mógłbym tu żyć zbyt długo i przemierzać jej terenów we wszelkich możliwych kierunkach.

Największy sukces

Wypracowanie pozycji lidera rynku Federacji Rosyjskiej w wybranych kategoriach asortymentowych.

Rada dla studentów
Niejedna praca rozbudowuje nasze doświadczenie, ale prawdziwej satysfakcji dostarcza ta, która pozwala na realny wpływ na bieg wydarzeń i kształt rezultatu.

Historie