Historie

Data aktualizacji:
26-07-2023- 11:52

Anna

Barbarzak

Dyplomacja - zawód czy życiowa misja?

Rok ukończenia studiów
2001
Miasto
Warszawa
Państwo
Polska
Tytuł/ stopień naukowy
Magister Ekonomii
Kierunek studiów
Międzynarodowe stosunki gospodarcze i polityczne

Od ponad dwudziestu lat jestem członkiem polskiej służby zagranicznej. W ramach swojej wieloletniej służby w polskiej dyplomacji, pracowałam m. in. w  Ambasadzie RP w Waszyngtonie, Ambasadzie RP w Atenach, czy Stałym Przedstawicielstwie RP przy Biurze Narodów Zjednoczonych i innych organizacjach międzynarodowych w Genewie. W swojej karierze zawodowej przeszłam wszystkie szczeble dyplomatyczne od  studenta aplikacji dyplomatycznej (dziś Akademii Dyplomatycznej), attache, po Ambasadora  Nadzwyczajnego i Pełnomocnego w Republice Greckiej (2015-2019).  Praca w dyplomacji dostarcza bogatych i różnorodnych doświadczeń, wymaga jednak ustawicznego dokształcania się, kreatywności, odporności na zmiany i zdolności do reagowania na sytuacje nowe, a czasami nawet kryzysowe. Tak jak zmienia sie świat, tak nic nie powtarza się w relacjach międzynarodowych. 

Pracę w służbie zagranicznej należy traktować bardziej jako życiową misję niż pracę. 

Mimo ogromnego wysiłku i poświęcenia, praca dyplomaty jest pod wieloma względami wyjątkowa. 

 

Największy sukces

Trudno mierzyć i opisywać pojedyncze sukcesy w dyplomacji.  Pracę w służbie dyplomatycznej  należy postrzegać jako proces i pracę zespołową.  Chciałabym się jednak podzielić tym, że najbardziej zafascynowała mnie  praca w obszarze dyplomacji ekonomicznej, która dostarcząła mi sporo osobistej satysfakcji i oferowała konkretne, wymierne wyniki działań podejmowanych na rzecz wsparcia polskich przedsiębiorstw i wzmaniania wizerunku Polski za granicą. 

Rada dla studentów

Chciałabym zachęcić studentów SGH do wiązania swojej przyszłości ze służbą dyplomatyczną. Chętnie podzielę się argumentami, że warto. Szczerze też opowiem o wyzwaniach, z jakimi trzeba się zmierzyć na co dzień.